Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe”

13-08-2015


RPORiI 271.14.2015


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane HAN-BUD Krzysztof Dański, ul. Działkowa 20 m. 1, 26-600 Radom.
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%). Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:


Oferta nr 1. - ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom - 1901894,93 zł, 48 miesięcy gwarancji
Oferta nr 2. - Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką Spółka z o.o., ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź - 2305500,00 zł, 48 miesięcy gwarancji
Oferta nr 3. - ECO-GREEN INWESTMENTS Spółka z o.o., ul. Sadowa 14/18, 21-500 Biała Podlaska - 2125848,96 zł, 60 miesięcy gwarancji
Oferta nr 4. - SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom - 2318348,28 zł, 60 miesięcy gwarancji
Oferta nr 5. - Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny Henryk Łagowski, ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom - 1672953,70 zł, 55 miesięcy gwarancji
Oferta nr 6. - P.P.H.U. DAWBUD Paweł Grzywacz, ul. Krótka 16, 26-670, Pionki - 1866213,90 zł, 36 miesięcy gwarancji
Oferta nr 7. - Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” Sp.j. M. Augustyniak, J. Augustyniak, ul. Wjazdowa 4, pok.206, 26-600 Radom - 2104817,29 zł, 60 miesięcy gwarancji
Oferta nr 8. - FIRMA HANDOLWO-USŁUGOWA „PANELEX” Tomasz Kuchcik, ul. Kielecka 36, 26-600 Radom - 1943400,00 zł, 60 miesięcy gwarancji
Oferta nr 9. - Konsorcjum firm: Lider: Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok, ul. PCK 7 m 22, 26-600 Radom; Członek: Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Marusz Skrok, Antoniówka 139, 26-630 Jedlnia Letnisko - 1637359,72 zł, 72 miesiące gwarancji
Oferta nr 10. - Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom - 1965218,66 zł, 72 miesiące gwarancji
Oferta nr 11. - „Elektro-Plast” Wojciech Gumiński, ul. 1-go Maja 11, 27-300 Lipsko - 1662381,16 zł, 40 miesięcy gwarancji
Oferta nr 12. - Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane HAN-BUD Krzysztof Dański, ul. Działkowa 20 m. 1, 26-600 Radom - 1557953,0 zł,3 72 miesiące gwarancji


Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.
Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót