Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 14 Grudnia 2018 roku,  do końca roku zostało  18 dni, imieniny: Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

13-03-2012Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 24 lutego 2012 roku o cenę usługi polegającej na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

złożono ofert - 6
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

U&K STUDIO Anna Wasilewska
ul. Zwoleńska , 25 – 214 Kielce


Cena najkorzystniejszej oferty: 23 000 zł brutto,

Cena najdroższej oferty: 52 029,00 zł brutto,


Ciepielów, dnia 13.03.2012 r.                                                                powrót

'); ?>