Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

13-02-2014
Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 28 stycznia 2014 roku o cenę usługi polegającej na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
złożono ofert - 9
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:
- cena 100 %
W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę złożył :

P. Michał Chlebowski
Os. Lecha 128/35, 61 – 299 Poznań

Cena najkorzystniejszej oferty: 22 000 zł brutto,
Cena najdroższej oferty: 63 960,00 zł brutto,

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

1. Michał Chlebowski ,Os. Lecha 128/35, 61 – 299 Poznań - 22 000,00 zł brutto
2. TEREN Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli 90 – 105 Łódź, ul. Piotrkowska 56 - 63 960,00 zł brutto
3. SoftGIS s.c. ul. Parkowa 25, 51 – 616 Wrocław - 34 440,00 zł brutto
4. GARD-Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna mgr inż. arch. Anna Woźnicka 91 -117 Łódź, ul. Traktorowa 43 lok. 2 - 46 740,00 zł brutto
5. Rzeczulska Karolina Pracownia Projektowa ul. Szybka 1f/38 , 50 – 421 Wrocław - 62 484,00 zł brutto
6. VIVERE Łukasz Nitecki 97 – 500 Radomsko, ul. Sanicka 145 - 37 500,00 zł brutto
7. BUDPLAN Sp. z o.o. , 04 – 390 Warszawa ul. Kickiego 26B, lok. 10 - 47 847,00 zł brutto
8. Barbara Krupa, 02 – 792 Warszawa, ul. Lanciego 7b/13 - 27 060,00 zł brutto
9. GM PROJEKT Grzegorz Malinowski ul. Wąska 32/2, 07 – 200 Wyszków - 56 750,00 zł brutto


                                                              powrót