Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

12-09-2011RRGKiOŚ.272.2.2011

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu


Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach”,
ponieważ nie złożono żadnej oferty.

                                                                powrót

'); ?>