Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Borowiec”

12-03-2012


RPORiI 271.5.2012


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Borowiec” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów oferując cenę brutto 214 466,26 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 26/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 1 – P.P.H.U. „MAXBUD” Michał Borcuch, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 311 591,80 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Zakład Instalacyjny „Janczes” Jan Podymniak, Czesław Janicki, Sp.j. ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom – 237 252,39 zł brutto.
Oferta Nr 3 - Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów – 230 375,24 zł brutto.
Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica – 228 205,04 zł brutto.
Oferta Nr 5 – „WODROL” Sp. z o.o. ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin – 303 161,16 zł brutto.
Oferta Nr 6 – AQUA – BUD Patryk Miłek, os. Stawki 81/16, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski - 282 074,13 zł brutto.
Oferta Nr 7 – F.H.U. „FOR KOP” Michał Fornal, ul. Henryków 16, 26-120 Bliżyn – 260 448,96 zł brutto.
Oferta Nr 8 – ZAKŁAD WODOCIĄGOWY Jadwiga Kafar, ul. Targowa17, 97-320 Wolbórz – 359 639,12 zł brutto.
Oferta Nr 9 – P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów – 221 154,00 zł brutto.
Oferta Nr 10 – Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom – 390 545,01 zł brutto.
Oferta Nr 11 – Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Kuraszyk,ul. Kordiana 2/8, 21-560 Międzyrzec Podlaski – 238 424,50 zł brutto.
Oferta Nr 12 – P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów – 214 466,26 zł brutto.
Oferta Nr 13 – Usługowy Zakład Hydrauliczny, ul. Warszawska 215, 26-600 Radom – 286 053,23 zł brutto.
Oferta Nr 14 – Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik, ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów – 232 985,59 zł brutto.

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót

'); ?>