Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Podolany”

12-03-2012


RPORiI 271.4.2012


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Podolany” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów oferując cenę brutto 153 076,03 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 03/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta Nr 1 – PPHU MAXBUD Michał Borcuch, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Św. - 242812,04 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Zakład Instalacyjny „Janczes” Jan Podymniak, Czesław Janicki, Sp.j. ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom – 197976,43 zł brutto.
Oferta Nr 3 - „WODROL” Sp. z o.o. ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin – 228129,37 zł brutto.
Oferta Nr 4 – AQUA-BUD Patryk Miłek, Os. Stawki 81/16, 27-400 Ostrowiec Św. - 185755,81 zł brutto.
Oferta Nr 5 – FHU „FOR KOP” Michał Fornal, ul. Henryków 16, 26-120 Bliżyn – 191995,92 zł brutto.
Oferta Nr 6 – Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar, ul. Targowa 17, 97-320 Wolbórz – 267091,31 zł brutto.
Oferta Nr 7 – P.H.U. „INWOD” brutto.Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów – 182778,00zł brutto.
Oferta Nr 8 – Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom – 277778,18 zł brutto.
Oferta Nr 9 – Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Kuraszyk,ul. Kordiana 2/8, 21-560 Międzyrzec Podlaski – 180086,80 zł brutto.
Oferta Nr 10 – P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów – 153076,03 zł brutto.
Oferta Nr 11 – Usługowy Zakład Hydrauliczny, ul. Warszawska 215, 26-600 Radom – 188535,25 zł brutto.
Oferta Nr 12 – Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik, ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów – 172969,65 zł brutto.

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót

'); ?>