Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy w Ciepielowie w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku”

11-12-2014


RRGK i OŚ. 272.3.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że postępowaniu przetargowym na „Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy w Ciepielowie w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma - LENARD SPÓŁKA JAWNA, 24 – 100 Puławy, ul. Norblina 26, Stacja Paliw w Ciepielowie oferując cenę1 litra paliwa brutto:
- olej napędowy – 4,86 zł, (słownie złotych: cztery 86/100),
- etylina Pb 95 – 4,89 zł, (słownie złotych: cztery 89/100),
- etylina Pb 98 – 4,99 zł, (słownie złotych: cztery 99/100),

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót