Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

10-09-2014


RRGK i OŚ.6840.7.2014


Dzierżawa cz. nieruchomości (80,40 m2) w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 40


1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 8 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. Nr 26

2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Cz. nieruchomość gruntowej położonej w Ciepielowie ozn. nr ewidencyjnym 620 o pow. 80,40 m2, objęta KW RA1L /00031002/9

3. Liczba dopuszczonych osób do uczestniczenia w przetargu - 1

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

5. Cena wywoławcza – 70,00 zł/m-c – netto,

6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 70,70 zł/m-c, - netto

7. Nazwa osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
P. Czarnecki Piotr Ranachów B 31 27 – 310 Ciepielów


Informację wywieszono w na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie: 10.09. 2014 r. – 17.09. 2014 r.                                                              powrót