Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE

11-07-2011
WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Bąkowej , oznaczonej nr geodezyjnym 651/1 o pow. 0,83 ha, objętej KW RA1L/00048256/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza - 4 145,00 zł
Wadium - 300,00 zł

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy rolne , symbol planu 4.12 OR.
Cena nieruchomości nabytej na własność, osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2011 roku do godz. 15.00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i postępowaniem wieczysto – księgowym ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.00.

Ciepielów, dnia 11.07. 2011 r.


                                                                powrót

'); ?>