Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

11-03-2010RPORiI 7041/10/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś St. Ciepielów "wykup tytoniu"" informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 49 102,56 zł (słownie: czterdzieści dziewieć tysięcy sto dwa złote 56/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy - 99 570,30 zł

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - 49 102,56 złOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Przebudowa drogi gminnej przez wieś St. Ciepielów "wykup tytoniu""

                                                                powrót

'); ?>