Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

11-03-2010RPORiI 7041/5/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kałków "Pniaki" - Dąbrowa" informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 279 355,60 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć 60/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy - 340 575,20 zł

Oferta nr 2 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. - 286 263,85 zł

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - 279 355,60 zł

Oferta nr 4 - "CEZET" Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych, ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice - 287 592,37 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Przebudowa drogi gminnej Kałków "Pniaki" - Dąbrowa"

                                                                powrót

'); ?>