Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

11-03-2010RPORiI 7041/3/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej do Bielan" informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. oferując cenę brutto 118 315,60 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 60/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy - 133 149,04 zł

Oferta nr 2 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. - 118 315,60 zł

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - 129 282,18 złOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Przebudowa drogi gminnej do Bielan"

                                                                powrót

'); ?>