Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

11-03-2010RPORiI 7041/2/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Czarnolas" informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 334 933,92 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote 92/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy - 371 386,30zł

Oferta nr 2 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. - 337 807,02 zł

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - 334 933,92 zł

Oferta nr 4 - "CEZET" Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych, ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice - 337 408,03 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Czarnolas"

                                                                powrót

'); ?>