Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

11-03-2010RPORiI 7041/11/2010

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożona została 1 oferta, która opiewała na niżej wymienioną kwoty:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy - cena brutto 64 746,62 zł

natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 40 000,00 zł brutto.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU "Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie"

                                                                powrót

'); ?>