Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku”

10-12-2015


RRGKiOŚ. 272.4.2015

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, że przetarg wygrała firma LENARD SPÓŁKA JAWNA, 24-100 Puławy, ul. Norblina 26, Stacja Paliw w Ciepielowie, spełniająca wszystkie warunki SIWZ, oferując cenę 1 litra paliwa wraz z podatkiem VAT w wysokości:
- olej napędowy – 4,24 zł (słownie złotych: cztery 24/100)
- etylina Pb 95 – 4,38 zł ( słownie złotych: cztery 38/100)
- etylina Pb 98 – 4,87 zł (słownie złotych: cztery 87/1000
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena – 80 %, 20% - odległość od siedziby Urzędu wg następujących kryteriów: do 2 km – 20 pkt, od 2 do 5 km – 5 pkt, powyżej 5 km – 0 pkt.
Wpłynęła 1 oferta, uzyskano 100, maksymalną liczbę punktów.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Załącznik:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofertZałączone pliki w formacie PDF


                                                                powrót