Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

09-04-2010RPORiI 7041/11/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Radosław Malec i Stanisław Wójcik, Sudół 45 c, 27-400 Ostrowiec Św. oferując cenę brutto 66 985,81 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 81/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Radosław Malec i Stanisław Wójcik, Sudół 45 c, 27-400 Ostrowiec Św. - 66 985,81 złOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie"


                                                                powrót

'); ?>