Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

09-04-2010RPORiI 7041/1/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, iż w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolonia "pod lasem"" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. oferując cenę brutto 100 070,50 zł (słownie: sto tysięcy siedemdziesiąt złotych 50/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy - 203 880,30 zł

Oferta nr 2 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. - 100 070,50 zł

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - 112 248,54 złOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolonia "pod lasem""
                                                                powrót

'); ?>