Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

O G Ł O S Z E N I E


09-01-2015


RRGK i OŚ. 6845.1.2015
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm. /

Wójt Gminy Ciepielów

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 3 lat od 1.04. 2015 r. do 31. 03. 2018 r. w drodze przetargu nieograniczonego działkę rolną zabudowaną położoną w Anusinie.
- działka o nr geodezyjnym 14/3,
- brak KW,
- powierzchnia działki – 0,09 ha,
- karta mapy 1 Anusin,
- działka położona przy drodze gminnej przez wieś Anusin ,
- dostęp do działki wprost z drogi gminnej,
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową – symbol planu 3.1 MR.
- cena wywoławcza - 110,00 zł + VAT - czynszu rocznego.
- termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 4 przy ul. Czachowskiego 1 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 9. 01. 2015 do 20.02. 2015 r.

1. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie - tablica ogłoszeń,
2. na stronie internetowej gminy Ciepielów - www.ciepielow.pl

                                                              powrót