Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

Ogłoszenie

RRGK i OŚ. 6845.4.2012


09-01-2012O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. /

Wójt Gminy Ciepielów

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 3 lat
od 16.03. 2012 r. do 15. 03. 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego działkę rolną zabudowaną położoną w Anusinie.
działka o nr geodezyjnym 14/3,
brak KW,
powierzchnia działki – 0,09 ha,
karta mapy 1 Anusin,
działka położona przy drodze gminnej przez wieś Anusin ,
dostęp do działki wprost z drogi gminnej,
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową – symbol planu 3.1 MR.
- cena wywoławcza - 110,00 zł + VAT - czynszu rocznego.
termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 4 przy ul. Czachowskiego 1 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 9. 01. 2012 do 20.02. 2012 r.

1. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie - tablica ogłoszeń,
2. na stronie internetowej gminy Ciepielów - www.ciepielow.pl.
                                                                powrót

'); ?>