Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

Informacja

09-01-2012


Wójt Gminy Ciepielów
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie został sporządzony i podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, oraz ogłoszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego :

- nieruchomość rolna zabudowana o pow. 0,09 ha, ozn. nr ewidencyjnym 14/3 w Anusinie,

W/w nieruchomość stanowi mienie PFZ.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres od 9 stycznia 2012 r. do 20 lutego 2012 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, tel. 3788047 w. 36.

Ciepielów, dnia 9. 01. 2012 r.                                                                powrót

'); ?>