Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 – 2017”

08-12-2014


RPORiI 271.26.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.) dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 – 2017” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożył Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża.
Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 3 x 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 – Bank Polska Kasa Opieki S.A., II Mazowieckie Centrum Korporacyjne, Centrum Korporacyjne w Radomiu, ul. Kościuszki 2, 26-600 Radom – 3 x 92,12 pkt.
Oferta nr 2 – Bank BPH S.A., ul. Towarowa 25A, 00-956 Warszawa – 3 x 85,76 pkt.
Oferta nr 3 – Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża – 3 x 100 pkt.


Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót