Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu

08-02-2010R.R.I.I.702/1/2010

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze - Czerwona - Antoniów - Bielany - Pasieki", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 9 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1.Oferta nr 1: NATRA Tomasz Napiórkowski, ul. Puławska 42A, 02-559 Warszawa - 1787996,90 zł brutto,
2.Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego "ZACHÓD" Sp. z o.o., ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyń Wielkopolski - 1428770,28 zł brutto.
3.Oferta nr 3: "WODROL" Spółka z o.o., ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin - 1374780,62 zł brutto,
4.Oferta nr 4: Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski, ul. Postępu 196, 05-500 Piaseczno - 1297098,24 zł brutto,
5.Oferta nr 5: Przedsięboirstwo Produkcyjno-Usługowe "WOD-MAR" Tomasz Markowski, ul. Wybickiego 10, 05-500 Piaseczno - 1054744,33 zł brutto,
6.Oferta nr 6: Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom - 1455589,16 zł brutto,
7.Oferta nr 7: ""PROMAR"" Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom - 924816,12 zł brutto,
8.Oferta nr 8: Zakład Instalacyjny "JANCZES" Sp.j. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom - 899782,72 zł brutto,
9.Oferta nr 9: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELWOD" U. Błońska, E. Błońska, Domaszewice 216, 25-900 Kielce - 1374780,62 zł brutto,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 557 950,00 zł brutto.
                                            powrót

'); ?>