Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu

08-02-2010R.R.I.I.702/2/2010

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 9 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego "Zachód" Sp. z o.o. ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn Wlkp. - cena brutto 1 576 519,59 zł
Oferta nr 2 - "Wodrol" Sp. z o.o. ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin - cena brutto 1 665 906,91 zł
Oferta nr 3 - Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski, Zgorzała, ul. Postępu 196, 05-500 Piaseczno - cena brutto 1 458 168,30 zł
Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "WOD-MAR" Tomasz Markowski, ul. Wybickiego 10, 05-500 Piaseczno - cena brutto 1 610 233,76 zł
Oferta nr 5 - Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom - cena brutto 1 667 091,74 zł
Oferta nr 6 - "PROMAR" Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk, 26-600 Radom, ul. Skaryszewska 6 - cena brutto 1 197 403,40 zł
Oferta nr 7 - Zakład Instalacyjny "JANCZES" Sp.j. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom - cena brutto 1 121 164,59 zł
Oferta nr 8 - Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Sp.j, ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów - cena brutto 1 210 568,85 zł
Oferta nr 9 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Hydrosan" Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów - cena brutto 1 142 104,11 zł

natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 600 000,00 zł brutto.                                            powrót

'); ?>