Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE

07-09-2015


WÓJT GMINY CIEPIELÓW
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej położonej w Ciepielowie ,oznaczonej nr geodezyjnym 2205/2
o pow. 0,02 ha, objętej KW RA1L/00018808/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku V Wydział Ksiąg Wieczystych .
Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza - 2442,00 zł + VAT 23%
Wadium - 400,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową, symbol planu 1.1 MU1 .

- nieruchomości gruntowej położonej w Wielgiem ,oznaczonej nr geodezyjnym 401/5 o pow. 0,07 ha, objętej KW RA1L/00026860/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku V Wydział Ksiąg Wieczystych .
Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza - 7384,00 zł + VAT 23%
Wadium - 1000,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod istniejący współczesny obiekt szkoły podstawowej, symbol planu – 28.3 UU.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 5 października 2015 roku do godz. 15ºº na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2015 roku:
- o godz. 10:00 dla nieruchomości ozn. nr. ewidencyjnym 2205/2 w Ciepielowie,
- o godz. 10:30 dla nieruchomości ozn. nr. ewidencyjnym 401/5 w Wielgiem,
w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7:15 do 15:00.

Ciepielów, dnia 7.09. 2015 r.


                                                                powrót