Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

06-09-2010RPORiI 7063/1/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21 26-625 Wolanów oferując cenę brutto 12 947,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 00/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

1. EKOLIDER Jarosław Wyglądała Lucin 4 08-400 Garwolin - 149 800,00 zł

2. Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Limanowskiego 154 – lider konsorcjum, ATK Recykling 26-600 Radom ul. Chorzowska 3 - 27 969,80 zł

3. Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21 26-625 Wolanów - 12 947,00 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013"

                                                                powrót

'); ?>