Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

06-03-2009


Wójt Gminy Ciepielów
27-310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza

II przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony

na sprzedaż :
wozu asenizacyjnego T 544 o pojemności 6700 litrów, rok produkcji 2004, liczba osi - 1 ( uszkodzona ), tandem, szlauf ssący 5 m, wylewka, otwieranie hydrauliczne.

Cena wywoławcza wynosi 8 000, 00 zł ( słownie złotych: osiem tysięcy )
- brutto.

Wadium - 800,00 zł, jedno postąpienie przetargowe - 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2009 roku o godzinie 9:00 w pokoju nr 26 - sala konferencyjna II piętro w Urzędzie Gminy w Ciepielowie.

W/w wóz asenizacyjny można oglądać w dni robocze codziennie w godzinach od 8:00 - 14:00 na placu Oczyszczalni Ścieków na ul. Witosa 2 w Ciepielowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 30 marca 2009 roku do godziny 15:00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie BS Iłża F/Ciepielów nr 39912900010039033126950003 Wadium winno być wniesione w gotówce.

Warunkiem wygrania przetargu jest co najmniej jedno postąpienie przetargowe.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg i zapłaci za środek trwały w ciągu 7 dni zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godz. 7:15-15:15.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Ciepielów, dnia 6.03. 2009 r.
                                            powrót

'); ?>