Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

Ogłoszenie

05-12-20111
WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciepielowie ,
oznaczonej nr geodezyjnym 682 o pow. 0,04 ha, objętej KW 13 541 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza - 2984,00 zł + VAT 23% = 3670,32 zł
Wadium - 400,00 zł

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową, symbol planu 1.1 MU. Cena nieruchomości nabytej na własność, osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne , które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 9 stycznia 2012 roku do godz. 15.00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:
dowód wpłaty wadium,
dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i postępowaniem wieczysto – księgowym ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.00.


Ciepielów, dnia 5.12. 2011 r.
                                                                powrót

'); ?>