Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony


05-11-2013


WÓJT GMINY CIEPIELÓW
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego o pow. 37,16 m2 przy ul. Plac Zwycięstwa 40 w Ciepielowie , objętego KW RA1L/00031002/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie 9,50 zł /m2+ VAT 23%
Wadium - 50,00 zł

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów lokal położony jest na obszarze przeznaczonym pod obiektu użyteczności publicznej.
Rodzaj działalności – usługowo – handlowa.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 3 grudnia 2013 roku do godz. 14- tej, w kasie Urzędu Gminy w Ciepielowie
Wadium wnosi się w gotówce.

Koszty energii elektrycznej, dostawy zimnej wody , odprowadzenia ścieków , oraz podatki od nieruchomości najemca ponosi we własnym zakresie.
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego i waloryzowany w każdym roku kalendarzowym o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wynajem lokalu od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet opłaty czynszu z tytułu najmu lokalu..
Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy najmu lokalu.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.00.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie i na stronie internetowej gminy – www.ciepielow.pl w okresie od 5 listopada 2013 roku do 6 grudnia 2013 roku.


                                                              powrót