Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

05-11-2010RPORiI 702/1/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze – Czerwona – Antoniów – Bielany – Pasieki” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:
P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów oferując cenę netto 771 728,30 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 30/100).


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze – Czerwona – Antoniów – Bielany – Pasieki"

                                                                powrót

'); ?>