Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

O G Ł O S Z E N I E

05-09-2011RRGK i OŚ. 6845/1/2011

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. /

Wójt Gminy Ciepielów

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia cz. działki położonej w Ciepielowie wchodzącej w skład Placu Zwycięstwa.

Przedmiotem wydzierżawienia jest cz, działki 620 o pow. 80,40 m2, na okres od 1 października 2011 roku do 30 września 2014 roku.
Działka posiada urządzoną KW 31002 w V Wydziale KW w Sądzie Rejonowym w Lipsku.

Cena wywoławcza - 60,00 zł czynszu miesięcznego.

Termin przetargu - 28 września 2011 r. godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 26.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 4 przy ul. Czachowskiego 1 w godzinach pracy Urzędu.


Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni od 6. 09. 2011 do 27.09. 2011 r.

1. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie - tablica ogłoszeń,
2. na stronie internetowej gminy Ciepielów - www.ciepielow.pl.

                                                                powrót

'); ?>