Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE

05-08-2014


RRGK i OŚ. 6845.1-2.2014


WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat cz. działki zabudowanej ozn. nr ewidencyjnym 620 o pow. 80,40 m2 położonej w Ciepielowie, wchodzącej w skład Placu Zwycięstwa.
Nieruchomość posiada urządzoną KW - RA1L 00031002/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lipsku,
Cena wywoławcza - 70,00 zł +VAT – czynszu miesięcznego
Wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach: istniejący zrealizowany współcześnie zespół usług komercyjnych ( obiekty handlowo – usługowe, bank ) wraz z zagospodarowaniem terenu ( place, dojazdy, chodniki, parkingi). Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu małomiasteczkowego Ciepielowa – symbol planu 1.1.6 UK
Czynsz miesięczny osiągnięty w przetargu, płatny jest w całości do 10 dnia każdego miesiąca.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2014 roku o godz. 10:00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7:15 do 15:00.


Ogłoszenie wywiesza się na okres od 5. 08. 2014 do 8.09. 2014 r.

1. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie - tablica ogłoszeń,
2. na stronie internetowej gminy Ciepielów - www.ciepielow.pl.


                                                              powrót