Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


04-12-2013


RRGK i OŚ.6840.7.2013


1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 3 grudnia 2013 r w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. Nr 26

2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Nieruchomość gruntowa położona w Ciepielowie ozn. nr ewidencyjnym 940 o pow. 0,11 ha, objęta KW RA1L /00012073/8

3. Liczba dopuszczonych osób do uczestniczenia w przetargu - 1

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

5. Cena wywoławcza nieruchomości – 11 715,00 zł + VAT 23%

6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 11 835,00 zł + VAT 23%

7. Nazwa osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
P. Konopka Jarosław
ul. Rapackiego 8A/5
26-600 Radom

Informację wywieszono w na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie: 4.12. 2013 r. – 11.12. 2013 r. oraz na stronie www.ciepielow.pl

Ciepielów, dnia 4.12. 2013 r.
                                                              powrót