Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE

04-04-2012


WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciepielowie ,
oznaczonej nr geodezyjnym 636 o pow. 0,07 ha, objętej KW RA1L/00012073 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza - 9 618,00 zł + VAT 23%
Wadium - 1000,00 zł

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową, symbol planu 1.1 MU.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 7 maja 2012 roku do godz. 15.00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2012 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.00.


Ciepielów, dnia 4.04. 2012 r.                                                                powrót

'); ?>