Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia”

03-09-2014


RPORiI 271.25.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Trinity Akademia Językowa Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom oferując cenę brutto 36 498,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta Nr 1 – Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków – 49 831,80 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Łukasz Chlebny Kancelaria Prawno-Projektowa LEX SUPERIOR, ul. Klimkiewiczowska 14/2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 46 000,00 zł brutto.
Oferta Nr 3 – SOLID CONSULTING Łukasz Kotwica, ul. Kard. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. – 46 200,00 zł brutto.
Oferta Nr 4 – PROFIT Tomasz Wiśniewski, ul. Kaliwody 37, 18-400 Łomża – 40 477,74 zł brutto.
Oferta Nr 5 – „ERUDYCJA” Centrum Szkoleń i Edukacji, ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych – 40 317,60 zł brutto .
Oferta Nr 6 – Trinity Akademia Językowa Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom – 36 498,00 zł brutto .

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót