Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE wyniku przetargu

03-08-2009R.R.I.I. 7041/1/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wielgie "Podobórki"" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 108 659,79 zł (słownie: sto osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 79/100)

                                            powrót

'); ?>