Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu

03-08-2009R.R.I.I.7041/5/2009

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
"Przebudowa - modernizacja ul. Malczewskiego - Źródlanej w Ciepielowie",
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożono 1 ofertę, która opiewała na niżej wymienioną kwotę:
1.Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - 135 492,59 zł brutto,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę  78 000,00 zł brutto.                                            powrót

'); ?>