Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 15 Października 2018 roku,  do końca roku zostało  78 dni, imieniny: Brunon, Gościsława, Jadwiga, Sewer, Tekla, Teresa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi”

01-09-2011, aktualizacja 22-09-2011OGŁOSZENIE „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt budowlany, załącznik nr 10

Przedmiar robót - strona tytułowa, załącznik nr 8

Przedmiar robót, załącznik nr 8

Kosztorys ofertowy - strona tytułowa, załącznik nr 3

Kosztorys ofertowy, załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna, załącznik nr 9

Załączniki do SIWZ

Mapy do projektu (spakowane zip)Zapytanie i odpowiedź - dodano 22.09.2011Załączone pliki w formacie PDF


                                                                powrót

'); ?>