Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 21 Listopada 2018 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE wyniku przetargu

01-09-2009R.R.I.I. 7041/5/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Rekówka" informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 294 203,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy złote 00/100)

                                            powrót

'); ?>