Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE

01-04-2009


Ogłoszenie o wyniku przetargu

R.R.I.I. 7041/3/2009

Zamawiajšcy - Urzšd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Modernizacja ul. Polnej w Ciepielowie" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszš ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferujšc cenę brutto 51 896,12 zł (słownie: pięćdziesišt szesć tysięcy osiemset dziewięćdziesišt szesć złotych 12/100)

                                            powrót

'); ?>