Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 24 Stycznia 2019 roku,  do końca roku zostało  342 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

OGŁOSZENIE

01-04-2009


Ogłoszenie o wyniku przetargu

R.R.I.I. 7041/3/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Modernizacja ul. Polnej w Ciepielowie" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 51 896,12 zł (słownie: pięćdziesiąt szesć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt szesć złotych 12/100)

                                            powrót

'); ?>