Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 24 Stycznia 2019 roku,  do końca roku zostało  342 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

OGŁOSZENIE

01-04-2009


Ogłoszenie o wyniku przetargu

R.R.I.I. 7041/2/2009

Zamawiajšcy - Urzšd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Modernizacja ul. Konopnickiej w Ciepielowie" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszš ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferujšc cenę brutto 36 449,70 zł (słownie: trzydziesci szesć tysięcy czterysta czterdziesci dziewięć złotych 70/100).

                                            powrót

'); ?>