Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE

01-04-2009


Ogłoszenie o wyniku przetargu

R.R.I.I. 7041/4/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Kochanów" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 209 177,99 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 99/100)
Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:
1.STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa - 279 600,98 zł brutto.

                                            powrót

'); ?>