Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 16 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  107 dni, imieniny: Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor

OGŁOSZENIE

01-04-2009


Ogłoszenie o wyniku przetargu

R.R.I.I.702/1/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Rekówka" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma "PROMAR" ZAKŁAD USŁUGOWY, Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom oferując cenę brutto 139 118,70 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemnaście złotych 70/100).

                                            powrót

'); ?>