Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE

01-04-2009


Ogłoszenie o wyniku przetargu

R.R.I.I.702/4/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla przysiółków: Dąbrowa pod lasem, Kałków Piaski, Kałków Ogrody, Gardzienice Kolonia" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma "PROMAR" ZAKŁAD USŁUGOWY, Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom oferując cenę brutto 194 892,17 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 17/100).

                                            powrót

'); ?>