Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 16 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  107 dni, imieniny: Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor

OGŁOSZENIE

01-04-2009


Ogłoszenie o wyniku przetargu

R.R.I.I.702/3/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Usługowy Zakład Hydrauliczny ul. Warszawska 215, 26-600 Radom oferując cenę brutto 184 642,73 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 73/100).

                                            powrót

'); ?>