Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 21 Listopada 2018 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE

01-04-2009


Ogłoszenie o wyniku przetargu

R.R.I.I.702/2/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Wólka Dąbrowska-Anusin-Drezno" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów oferując cenę brutto 489 904,49 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery złote 49/100).

                                            powrót

'); ?>