Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Maja 2019 roku,  do końca roku zostało  222 dni, imieniny: Cieszysława, Estera, Jan, Joanna, Maria, Mokij, Wincenty, Zuzanna, Zula

Zajęcia z aerobiku w Domu Ludowym w Wielgiem


Od dnia 14.01.2016 r. będą się odbywać nieodpłatne zajęcia sportowe z aerobiku w Domu Ludowym w Wielgiem dla wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów. Zajęcia będą prowadzone w każdy wtorek i czwartek o godz. 17.00. Poprowadzi je doświadczony instruktor – pani Klaudia Kozak. Przyjdź, popraw swoją sprawność fizyczną! Zapraszamy.
Konsultacje w sprawie budowy nowych dróg

Po przeprowadzeniu spotkań wójta gminy z mieszkańcami sołectw gminy Ciepielów, na których wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji inwestycji w roku 2015 oraz założenia do nowego projektu budżetu gminy na rok 2016, przystępujemy do szczegółowych konsultacji zaplanowanych w budżecie gminy budowy nowych dróg gminnych w roku 2016. Do mieszkańców gminy, których posesje zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych dróg oraz sołtysów zostały wysłane specjalne pisma informujące o możliwości zgłaszania uwag co do budowy drogi, ewentualnej potrzeby wykonania przepustu pod drogą, oznakowania itp... Dodatkowo wystosowana została prośba o rozważenie ewentualnej potrzeby wycięcia drzew lub krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ... więcej


INFORMACJA RCB

W najbliższych dniach możliwy spadek temperatury do -14ºC W dniach 16-21 stycznia IMGW prognozuje stopniowy spadek temperatury na terenie kraju. W okresie od 17 do 21 (niedziela-czwartek) temperatura minimalna wyniesie do -14°C na północnym wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich. REKOMENDACJE DLA LUDNOŚCI • Aby nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu należy: - ubierać się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planujemy dłuższe przebywanie na dworze należy ubierać się warstwowo, najlepiej w odzież z naturalnych tkanin lub tkanin typu polar. Ważne, aby ubranie nie utrudniało krążenia krwi; - nosić odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami; - nosić ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniającą czoło i uszy ... więcej


Informacja

Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, 15% kosztów pokrywa Gmina Ciepielów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych. Mieszkańcy Gminy Ciepielów, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 2016r. mogą zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania w 2016 r. W zgłoszeniu należy podać: - imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości, - adres obiektu oraz ilość posiadanego azbestu w m2 z zaznaczeniem, czy azbest jest przeznaczony do zdjęcia czy jest zdjęty i składowany. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 lutego 2016r ... więcej


Podsumowanie WOŚP 2016

10 stycznia 2016 roku w całej Polsce po raz 24. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kolejny raz zagraliśmy także na terenie gminy Ciepielów. Tego dnia, uczniów Zespołu Placówek Oświatowych, zjednoczył jeden, wspólny cel – zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. W czasie 24. Finału WOŚP fundusze były zbierane dla pediatrii i geriatrii, tym razem wyposażając oddziały podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla większej ilości szpitali, także tych małych. Od wczesnych godzin rannych 32 wolontariuszy - uczniów PSP i PG w Ciepielowie wyruszyło, by kwestować na ulicach Ciepielowa ... więcej


SOŁTYS ROKU 2015

Na ostatniej w roku 2015 sesji Rady Gminy w Ciepielowie rozstrzygnięto konkurs na najlepszego sołtysa roku 2015. Specjalnie powołana w tej sprawie komisja konkursowa w skład, której weszli miedzy innymi Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Witold Chojak, wójt gminy Artur Szewczyk, zastępca wójta Mariusz Borek, sekretarz gminy Marcin Bilecki oraz inspektor biura obsługi Rady Gminy Barbara Gębka, dokonała analizy pracy sołtysów na przestrzeni całego roku. Celem konkursu było promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej ... więcej


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 10 stycznia 2016r w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie początek imprezy godz. 14:00. Zapewniamy dobrą zabawę i liczne atrakcje. W programie między innymi: Występy dzieci i młodzieży, Licytacje, Loterie, Kiermasz domowych ciast. Podczas imprezy będzie możliwość zakupu i konsumpcji ciepłej kiełbaski, kawy, herbaty! Liczymy, że zechcecie Państwo spędzić to niedzielne popołudnie razem z nami! ... więcej


Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w roku 2016

W roku 2016 odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ciepielów będzie firma Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów. Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku, harmonogramem funkcjonowania Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz terminami płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... więcej


Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś

Za nami kolejna edycja Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”, który odbył się 18 grudnia 2015 roku. Tegoroczny przegląd był okazją do prezentacji widowisk teatralnych związanych tematycznie ze zwyczajami okresu Bożego Narodzenia. Wzorem lat ubiegłych przegląd zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie z Panią dyrektor Małgorzatą Rusinowską jako koordynującą przedsięwzięciu. Przegląd objęty został honorowym patronatem Wójta Gminy Ciepielów – Artura Szewczyka ... więcej


Nowe władze Związku Gmin nad Iłżanką

W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Związku Gmin nad Iłżanka, na posiedzeniu Zgromadzenia ZGnI, które odbyło się w dniu 18 grudnia br. w Kazanowie, dokonano wyboru nowych władz Związku. Związek Gmin nad Iłżanka jest najstarszym związkiem gmin subregionu radomskiego. Powstał w 1995 roku z inicjatywy czterech gmin przez które przepływa rzeka Iłżanka, mianowicie: miasto i gminę Iłża ( powiat radomski), gminę Kazanów ( powiat zwoleński), gminę Ciepielów (powiat lipski) i gminę Chotcza ( powiat lipski). Siedzibą związku jest Iłża, a władzami związku są: - Zgromadzenie Związku, składające się z dwunastu członków ( po trzy osoby z każdej gminy wchodzącej w skład związku) oraz Zarząd Związku ( w składzie trzyosobowym wójtów gmin tworzących związek ... więcej


Najpopularniejszym Dzielnicowym Roku 2015 na terenie powiatu lipskiego został mł. asp. Wojciech Seweryn – dzielnicowy z gminy Ciepielów

Dnia 30 listopada dobiegła końca VII edycja konkursu "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2015" z powiatu lipskiego. Udział w konkursie wzięli mieszkańcy naszego powiatu, którzy oddali w sumie 2805 głosów. Wypełnione ankiety trafiały do skrzynek umieszczonych w siedzibach organizatorów, a także w urzędach gmin powiatu lipskiego. W dniu 2 grudnia br. po podliczeniu głosów przez komisję konkursową powołaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku Janusza Koziarskiego stwierdzono, że zwycięzcą VII edycji konkursu "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2015" został mł.asp. Wojciech Seweryn dzielnicowy gminy Ciepielów, który zdobył 1002 głosy ... więcej


Zaproszenie na zebrania sołeckie

Wójt Gminy Ciepielów zaprasza mieszkańców na zebrania sołeckie w dniach 15 – 30 grudnia 2015 roku, terminy i miejsca spotkań: 1. Sołectwo Marianki – Dom ludowy w Wielgiem – 15.12.2015 godz. 15:30; 2. Sołectwo Borowiec – Dom ludowy w Wielgiem – 15.12.2015 godz. 16:30; 3. Sołectwo Wielgie – Dom ludowy w Wielgiem – 15.12.2015 godz. 17:30; 4. Sołectwo Stare Gardzienice – dom sołtysa w Starych Gardzienicach – 16.12.2015 godz. 15:30; 5. Sołectwo Gardzienice Kolonia – w budynku po Kółku Rolniczym w Gardzienicach Kolonii – 16.12.2015 godz. 16:30; 6. Sołectwo Kałków – dom sołtysa w Kałkowie – 16.12.2015 godz. 17:30; 7. Sołectwo Kochanów - Sajdy – dom sołtysa w Sajdach – 17.12.2015 godz. 15:30; 8. Sołectwo Rekówka – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Ciepielowie – 17.12.2015 godz. 16:30; 9. Sołectwo Świesielice – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Ciepielowie – 17.12.2015 godz. 17:30 ... więcej


KONKURS NA NAZWĘ I LOGO PRZEDSZKOLA

Wójt gminy w Ciepielowie ogłasza konkurs dla Dzieci i Rodziców ( mieszkańców gminy Ciepielów) na nazwę i logo naszego przedszkola. Celem Konkursu jest wyłonienie propozycji nazwy i jej graficznego odzwierciedlenia (logo) będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Przedszkola Samorządowego w Wielgiem. Założenia konkursu 1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy przedszkola i jej graficzne odzwierciedlenie (logo). 2. Organizator Konkursu sugeruje krótką nazwę, umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie, projekt logo należy przedstawić w formacie A4, w dowolnej technice plastycznej ... więcej


Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe - fotorelacja


Fotorelacja z realizowanej inwestycji pod nazwą Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe ... więcej
Pasowanie na przedszkolaka

W czwartkowe popołudnie, 26 listopada 2015r. w Przedszkolu Samorządowym w Ciepielowie miała miejsce uroczystość, której głównym celem było wprowadzenie najmłodszych dzieci do społeczności przedszkolnej. Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, bo to o niej właśnie mowa, to wielkie przeżycie nie tylko dla najmłodszych dzieci, ale również dla ich rodziców. Od września ich pociechy poznają nowe środowisko, jakim jest przedszkole, nawiązują bliższy kontakt z rówieśnikami, integrują się we wspólnej zabawie ... więcej


Wystawa „Prywaciarze” w Wielgiem

Pomysłodawcą, organizatorem i instytucją finansującą ogólnopolski cykl wystaw „Prywaciarze - początki polskiej mikroprzedsiębiorczości” jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, której statutowym celem jest między innymi wspieranie idei przedsiębiorczości i mikro firm. Inauguracja cyklu wystaw miała miejsce w lipcu 2012 r. w Senacie RP na specjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Senatu RP, przy okazji prezentacji przez Akademię Liderów wyników badania sytuacji mikro firm w Polsce. Od tego czasu wystawa była pokazywana w wielu miastach Polski ... więcej


Pasowania nadszedł czas

Dzień 9 października to ważna data w kalendarzu roku szkolnego 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej. W tym dniu bowiem odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania siedemnastu uczniów klasy pierwszej. Na wstępie prowadząca uroczystość – wychowawczyni klasy pierwszej Zofia Pastuszka powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Artura Szewczyka, panią Dyrektor Annę Kozieł, księdza proboszcza Leszka Macha, przedstawicieli Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne, wszystkich uczniów i rodziców. Szczególnie gorąco zostali powitani bohaterowie uroczystości – uczniowie klasy pierwszej, którzy wyróżniali się na sali swoim wyglądem, przystrojeni w kolorowe birety i kokardki ... więcej


Ślubowanie pierwszoklasistów w Ciepielowie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. dr. Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie odbyło się ślubowanie klas pierwszych, na które przybyli rodzice uczniów i zaproszeni goście m.in. : Artur Szewczyk – wójt Gminy Ciepielów, ksiądz proboszcz - Stanisław Sławiński, Elżbieta Giemza – dyrektor ZPO, Małgorzata Rusinowska, Zofia Kucharska – wicedyrektor PSP, Helena Rzepkowska – pielęgniarka szkolna, Adam Greś – przewodniczący Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, którą przygotowały panie: Iwona Leszczyk - Kaca, Małgorzata Kominek i Małgorzata Synderowska ... więcej


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Dla uczczenia 25 rocznicy istnienia odrodzonego samorządu gminy Ciepielów, w dniu 27 listopada br. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej wieloletniego gospodarza gminy Ciepielów śp. wójta Bogdana Czaplę. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej prowadził wójt Artur Szewczyk – do śmierci wójta Czapli, sekretarz gminy i jego zastępca. Uroczystość rozpoczęła się od powitania rodziny śp. wójta Bogdana Czapli, na czele z żoną Elżbietą i córką Magdaleną oraz wszystkich przybyłych gości. W uroczystości wzięli udział między innymi: ksiądz Stanisław Sławiński proboszcz z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie, radni i sołtysi gminy Ciepielów I, II i IV kadencji, radni i sołtysi obecnej kadencji, pracownicy i emeryci Urzędu Gminy w Ciepielowie, kierownicy i pracownicy oraz emeryci z jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi I kadencji oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipsku ... więcej


Zaproszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie Filia w Wielgiem serdecznie zaprasza na wystawę Prywaciarze - początki polskiej mikro przedsiębiorczości przygotowaną przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa Prezentowane będą archiwalne fotografie i dokumenty oraz oryginalne przedmioty obrazujące historię poszczególnych rzemiosł, zawodów z minionej już epoki „prywaciarzy” okresu powojennego i PRL-u. Wernisaż wystawy 19 listopada 2015, godz. 16.00 w lokalu biblioteki w Wielgiem. Prowadzenie pan Piotr Kutkowski - komisarz wystawy, dziennikarz, specjalista od publicystyki społecznej i reportaży podróżniczych. Wystawę będzie można oglądać do 5 grudnia 2015 r. Wstęp wolny! ... więcej


Spotkanie poetyckie w Radomiu w Klubie Ygrek z poetą Mariuszem Sakowskim

Dnia 5 października 2015 jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca do Klubu „Ygrek”w Radomiu, działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, tłumnie przybyli miłośnicy poezji. Jeśli się mówi, że niektórzy ludzie są „skazani” na pisanie, to taką właśnie osobą jest dzisiejszy gość „Ygreka” i Koła Poezji Nieodkrytej „Szuflada” poeta mieszkający w Gminie Ciepielów, pan Mariusz Sakowski. Jest on autorem już kilku tomików z wierszami. Są to: „Dramaty Róży”, „Ptak i sen”, „W biegu przed chmurą”, „Egzamin z tożsamości”, „Jutro zawsze nadchodzi dzień”i „Światłoczułość” ... więcej


Rowerowym szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W dniach 1-2 oraz 8-9 października 2015 roku odbył się IX rajd Związku Gmin nad Iłżanką połączony z jesienną inauguracją kampanii Mazowieckiej Komendy Policji z siedzibą w Radomiu „Zabłyśnij na drodze”. Związek Gmin nad Iłżanka jest najstarszym związkiem gmin subregionu radomskiego. Powstał w 1995 roku z inicjatywy czterech gmin przez które przepływa rzeka Iłżanka, mianowicie: miasto i gminę Iłża ( powiat radomski), gminę Kazanów ( powiat zwoleński), gminę Ciepielów (powiat lipski) i gminę Chotcza ( powiat lipski) ... więcej


12,5 km nowych asfaltowych dróg na terenie gminy

Uchwalając budżet gminy na 2015 rok, założyliśmy budowę pięciu dróg. Świesielice „Morgi”(1500mb.), przez wieś Podolany(1400mb.), Dabrowa „pod lasem”(1150mb.), Czerwona „Olszyny”(550mb.), Pcin Kolonia etap II(870 mb.). Łącznie zaplanowaliśmy budowę 5,5 kilometrów nowych dróg asfaltowych. Po zmianach dokonanych w budżecie gminy, przede wszystkim w związku z odzyskaniem przez Urząd Gminy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 1,57 miliona złotych, rozszerzono zakres budowy dróg na terenie gminy o kolejnych osiem zadań drogowych ... więcej


Zaproszenie - IX Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W czwartek 8 października w Ciepielowie odbędzie się jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął honorowym patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak. Kampania zorganizowana zostanie przy okazji IX Rajdu Rowerowego szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką. Inauguracja rozpocznie się o godz. 12:00 w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


Złoty Gody

W Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyła się uroczystość 50- lecia zawarcia związku małżeńskiego. W jubileuszowej uroczystości wzięło udział siedem par z terenu gminy Ciepielów, między innymi: Krystyna i Adam Antonik z Marianek, Marianna i Henryk Małaczek z Łazisk, Irena i Eugeniusz Niedziela z Łazisk, Zofia i Jan Niedziela z Łazisk, Danuta i Jan Nowotnik z Marianek, Krystyna i Stanisław Pawelczyk z Bielan, Stanisława i Henryk Senderowscy z Sajd. W uroczystościach wzięli również udział sołtysi i radni z miejscowości złotych jubilatów, księża proboszczowie, dyrektorzy placówek oświatowych i kultury oraz pracownicy ... więcej


Podziękowanie dla Zbigniewa Gołąbka

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Ciepielowie, wójt i radni Rady Gminy podziękowali radnemu sejmiku wojewódzkiego panu Zbigniewowi Gołąbkowi za dotychczasową pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację gminnych inwestycji. Podziękowanie wręczył wójt i Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla. Zbigniew Gołąbek jest radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego w Warszawie ... więcej


Wystawa Koni Zimnokrwistych

Dnia 19 września w Skaryszewie odbyła się 55 wystawa Ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Hodowców z naszej gminy reprezentował pan Henryk Sumigowski. Pan Henryk jest właścicielem 20 hektarowego gospodarstwa rolnego w miejscowości Stary Ciepielów. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie zbóż oraz w hodowli koni ( sześć sztuk) i bydła ( trzynaście sztuk). Gospodarstwo pana Henryka znane jest także z pięknego jabłoniowego sadu. Za udział i promocję gminy Ciepielów podczas wystawy w Skaryszewie oraz za osiągnięcia hodowlane ... więcej


Artykuł o gminie Ciepielów tygodniku GŁOS RADOMSKI

W ostatnim wydaniu tygodnika Głos Radomski ukazał się tekst o gminie Ciepielów, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu ... więcej
Obchody 76 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie
 

Dnia 11 września 2015 roku odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej
Obchody 76 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie

W najbliższy piątek 11 września 2015 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie odbędzie się uroczystość upamiętniająca 76 rocznicę mordu żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca w Dąbrowie k/Ciepielowa. W rocznicę tego wydarzenia, uczestnicy uroczystości oddadzą hołd bohaterom, którzy ponieśli śmierć walcząc w obronie wolnej Polski, na grobach poległych złożone zostaną kwiaty i wieńce. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 13.00. w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. ul. Plac Zwycięstwa 37, 27-310 Ciepielów Program uroczystości: 13.00 - Rozpoczęcie uroczystości. 13.10 – Uroczysta akademia upamiętniająca mord żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty pod Dabrową. 14.00 - Przejazd uczestników uroczystości przed pomnik na Dąbrowie. 14.30 – Złożenie kwiatów i wieńcy na grobach żołnierzy. 15.00 - Zakończenie oficjalnej części uroczystości.


Reprezentacja z gminy Ciepielów na XVI Powiatowo – Gminnych Dożynkach w Siennie

W niedzielę, 30 sierpnia, w Siennie odbyły się XVI Powiatowo – Gminne Dożynki. Wieńce z zebranych plonów zaprezentowały gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Solec nad Wisłą oraz gospodarze – gmina Sienno. Po odprawieniu polowej Mszy Świętej za plony, starostowie tegorocznych dożynek Sabiny Lizner z miejscowości Nowa Wieś i Tymoteusza Zygana z Osówki podzielili pomiędzy uczestników dożynek chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Następnie na scenie prezentowały się zespoły szkolne i ludowe. Występowały także kapele w ramach XXVIII Mazowieckich Spotkań Kapel Podwórkowych imienia Jana Stępniakowskiego ... więcej


Informacja


Wójt gminy w Ciepielowie informuje, że od dnia 04.09 znosi się przerwy w dostarczaniu wody z gminnej sieci wodociągowej.


Umowa na budowę przedszkola podpisana

W dniu 27 sierpnia wójt gminy Ciepielów podpisał umowę na realizację zadania „Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe”, zgonie z rozstrzygniętym przetargiem wykonawcą prac będzie firma HAN-BUD z Radomia, całkowita wartość zadania wraz z projektem i nadzorem inwestorskim to ponad 1, 67 mln zł. Budowa nowego przedszkola z przeznaczeniem dla wszystkich dzieci z terenu gminy jest głównym tegorocznym zadaniem inwestycyjnym w zakresie gminnej oświaty. Temat budowy przedszkola, a zwłaszcza poprawy warunków realizacji na terenie gminy wychowania przedszkolnego był poruszany od dawna. Wraz z nową kadencją, władze gminy postanowiły podjąć się realizacji tego zadania ... więcej


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA SUSZY W 2015 ROKU

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Ciepielów szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, Urząd Gminy w Ciepielowie zawiadamia, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.
Wnioski należy składać w terminie od 26.08.2015 do 04.09.2015 r. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w sekretariacie (pokój nr 1).
Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są: - w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pokój nr 1 oraz 9; - na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ciepielow.pl. zakładka dla do pobrania
Wniosek musi być zgodny z zadeklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich.
Raport Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa dla Gminy Ciepielów wg gatunków roślin uprawnych zagrożonych suszą


Informacja LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania w Unii Europejskiej i koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentu, który określi kierunki naszych działań na lata 2015-2022, zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców ... więcej


Informacja PT KRUS Lipsko

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO ! Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata ... więcej


Siłownia zewnętrzna w Wielgiem

Gmina Ciepielów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo i Rozwój ze Zwolenia w ramach zadania Parki Fitness na obszarze działania LGD postanowiła rozszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu przy Domu ludowym w Wielgiem. Na pasie zieleni przed budynkiem zainstalowano siłownię zewnętrzną. W skład urządzeń siłowni zewnętrznej weszły: biegacz – piechur, motylek – rozpiętki – prasa do nóg, wahadło – surfer, trenażer eliptyczny - jeździec konny, wioślarz - rower treningowy, są to urządzenia w wersji dwustanowiskowej, posiadają wymagane certyfikaty i atesty ... więcej


Kawęczyn – najdłuższa nowo wybudowana droga

Najdłuższą i jednocześnie najdroższą drogą, którą w tym roku wybudowaliśmy jest droga gminna przez wieś Kawęczyn o długości 1520 mb. W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 228 610,88 zł oraz 48 miesięcy udzielonej gwarancji. Całkowity koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 232 000,00 zł. Przebudowa już została zakończona i odebrana przez komisję ... więcej


Uczniowie z PSP w Bąkowej na zielonej szkole

W ramach projektu unijnego ”Nauka drogą do szczęścia” realizowanego w PSP w Bąkowej, dzięki staraniom poczynionym przez wójta gminy w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych w zakresie wykorzystania dodatkowych środków udało się zorganizować w dniach 18-22 maja niezaplanowany wcześniej 5-dniowy wyjazd dla wszystkich uczniów klas 4-6 na „Zieloną Szkołę” do Bieszczad. Uczniowie nie ponieśli żadnych kosztów. Wyjazd był całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej. W wycieczce uczestniczyło 34 uczniów i troje opiekunów ... więcej


Gminne zawody sportowo – pożarnicze

W dniu 20 czerwca 2015 roku przeprowadzono na stadionie sportowym w Ciepielowie gminne zawody sportowo – pożarnicze, do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn w tym 3 MDP chłopców oraz 5 seniorów męskich. Zawody rozegrane zostały w 2 konkurencjach – ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Nad prawidłowym przebiegam rywalizacji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta PSP w Lipsku. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco ...więcej


Nowy zestaw rekreacyjny dla dzieci w ciepielowskim parku

W części rekreacji dziecięcej parku w Ciepielowie zamontowany został nowy zestawy rekreacyjny trzywieżowy Spartan 3, służący dzieciom do zabaw, poprawiających sprawność fizyczną, zręczność, koncentrację w licznym gronie rówieśników. Zestaw jest przeznaczony do zabawy dla dzieci między 3 a 15 rokiem życia. Jednorazowo może z niego korzystać od 10 do 25 użytkowników. Konstrukcję zestawu wykonano z rur ocynkowanych, dachy, kalenice i wypełnienia z tworzywa HDPE ... więcej


Skąd się biorą pieniądze na inwestycje?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się Państwo, skąd się biorą w budżecie gminy środki na inwestycje? Z jakich środków finansowane są wydatki budżetu gminy? A no właśnie, każdy z nas tylko żąda budowy dróg, instalacji kolejnych lamp oświetlenia ulicznego, nie zastanawiając się nawet skąd brać na to wszystko. Skąd brać, gdy kolejny już rok nie podnosi się w naszej gminie podatków, co więcej jeszcze się je obniża ( 25% tegoroczna obniżka podatków od środków transportowych), ceny za wodę i ścieki są na najniższym poziomie w powiecie, a za odpady płacimy najmniejszą opłatę w województwie ... więcej


Nowe drogi w Świsielicach, Pcinie, Czerwonej, Dąbrowie i Podolanach

Budowa pierwszych pięciu dróg, które od początku 2015 roku uwzględnione były w budżecie gminy już została zakończona. Zgodnie z nowymi wytycznymi wójta gminy w zakresie realizacji gminnych inwestycji, zanim przystąpiliśmy do opracowani projektów i ogłoszenia przetargów nieograniczonych, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne ze wszystkimi mieszkańcami zamieszkującymi bezpośrednio przy drogach objętych inwestycjami. Uwzględniając wnioski mieszkańców ... więcej


Jubileuszowa X edycja gminnego konkursu „Pokaż język”

27 maja 2015 roku w PSP W Bąkowej spotkali się reprezentanci szkół z terenu gminy Ciepielów na corocznym konkursie języka angielskiego pod hasłem „Pokaż Język”. Konkurs ten stanowi osobiste wyzwanie, poprzez które najmłodsi uczniowie z klas I – III, ich starsi koledzy z klas IV – VI i gimnazjaliści mogą sprawdzić swoje zdolności i umiejętności językowe. W tym roku wzięło udział 57 uczestników: 36 ze szkół podstawowych i 21 gimnazjalistów wyłonionych w eliminacjach wewnątrzszkolnych ... więcej


 Zaproszenie - IV Majówka Disco Polo Ciepielów 2015 - 17.05.2015

Zapraszamy na Czwartą Majówkę Disco Polo Ciepielów 17.05.2015 (niedziela) na Stadion Gminny w Ciepielowie Starym, początek imprezy o godzinie 15.00. Gwiazda imprezy: Power Play, wystapią również Cassino, Redox, Ego, Etna, Systematic, Scenic. Bilety w cenie 15 zł, dzieci do lat 10 wstęp wolny. Na publiczność czekają liczne niespodzianki: płyty, plakaty, zdjęcia zespołów, wesołe miasteczko, mała gastronomia. Patronat medialny: Radio Lipsko ... więcejArtykuł o gminie Ciepielów tygodniku GŁOS RADOMSKI

W ostatnim wydaniu tygodnika Głos Radomski ukazał się tekst o gminie Ciepielów, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu ... więcej
 Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie organizują VI edycję gminnego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Mały człowiek dużo potrafi". Impreza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno wychowanków placówek oświatowych jak i dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym. Konkurs odbędzie się 19 maja 2015 o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu ... więcej


Nowy chodnik przy ul. Batalionów Chłopskich w Ciepielowie

Zakończyła się budowa chodnika z miejscami postojowymi wzdłuż bloku nr 3 przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie. Chodnik połączył ciąg pieszy przy ulicy Batalionów Chłopskich z chodnikiem na ulicy Słonecznej. W ramach inwestycji wykonano również miejsca postojowe, przejście dla pieszych, ustawiono znaki oraz uregulowano organizację ruchu o co wnioskowali mieszkańcy podczas zebrania sołeckiego. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z podbudową, wykonanie miejsc postojowych z podbudową ... więcej


PONAD 4 MILIONY ZŁOTYCH NA INWESTYCJE

W przeddzień Świąt Wielkanocnych odbyła się bardzo ważna dla naszej lokalnej społeczności sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli między innymi: radni, nowo wybrani sołtysi, przedstawiciele Policji oraz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Nowy Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie mł. asp. Paweł Pastuszka złożył roczne sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Ciepielów, Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Pan Michał Miler podsumował kadencję działalności samorządu rolniczego. Na sesji podsumowano przeprowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich oraz wręczono podziękowania sołtysom najdłużej sprawującym funkcje Przewodniczącego Rady Sołeckiej ... więcej


Podziękowanie Sołtysom

Wybory sołeckie już za nami. Na ostatniej sesji Rady Gminy po złożeniu sprawozdania przez wójta gminy o przebiegu i wynikach zebrań wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, odbyła się uroczystość podziękowania dla najdłużej sprawujących służbę sołtysów w gminie Ciepielów. Podziękowanie złożono między innymi: Panu Eugeniuszowi Wietrzyńskiemu sołtysowi Bąkowej, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 44 lata, Panu Henrykowi Szczodremu sołtysowi wsi Kunegundów – Czarnolas, pełniącemu funkcję sołtysa przez lat 24 oraz Panu Andrzejowi Ryło z Dąbrowy, który pełnił funkcję sołtysa przez lat 20 ... więcej


 Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013 - 2020 ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pokój nr 18, 19 ( II piętro ) w terminie od 02.03.2015 do 15.04.2015. Wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi określone w programie tj.: 1. Wnioskodawca w okresie 18 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku nie może zalegać: - z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody), - z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych ... więcej


Można się budować

Dobiegły końca prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów, oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dotyczą wybranych części planu zagospodarowani przestrzennego gminy ( nie dokonujemy bowiem zmiany całego planu) i dotyczą wniosków złożonych przez mieszkańców gminy z prośbą o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów – uchwalonego w dniu 29 kwietnia 2004 roku, w związku z ich decyzją o budowie na terenie gminy Ciepielów domu mieszkalnego, lub zalesienia posiadanych niektórych nieruchomości. Obejmują wybrane fragmenty w miejscowościach: Drezno, Świesielice, Wólka Dąbrowska, Łaziska, Czerwona, Marianki, Wielgie, Ciepielów, Stary Ciepielów, Ranachów B. Pozytywnie rozpatrzono 14 złożonych wniosków. Zainteresowani wnioskodawcy mogą już ubiegać się o stosowne pozwolenia na budowę lub też dokonywać zalesień gruntów. Zmiany w planie miejscowym i studium w latach następnych nadal wprowadzane będą etapami. Wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów w planie miejscowym można nadal składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu. ... więcej


Wybory Sołeckie - podsumowanie

W dniach 15 - 27 luty 2015 r. na terenie Gminy Ciepielów odbywały się zebrania wiejskie, podczas których dokonywano wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. We wszystkich zebraniach udział wziął Wójt Gminy Artur Szewczyk wraz z pracownikami Referatu Prawno – Organizacyjnego, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy w Ciepielowie. Wyboru władz sołectwa dokonano we wszystkich 28 sołectwach na terenie gminy. W 16 wsiach na następną kadencję wybrano osoby, pełniące już tę funkcję przez ostatnie 4 lata. W 12 wsiach dokonano zmian na stanowisku Sołtysa ... więcej


 NIE! dla wypalania traw na Mazowszu

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2014 w województwie mazowieckim było ich ponad 23,9 tys. i objęły teren ponad 11 tys. ha. Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików ... więcej


Dzień Sołtysa

Z okazji „Dnia Sołtysa” wszystkim sołtysom Gminy Ciepielów życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za Waszą pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy.Waldemar Czapla                         Artur Szewczyk   
Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy CiepielówWywiad z wójtem gminy Ciepielów w tygodniku GŁOS RADOMSKI

W ostatnim wydaniu tygodnika Głos Radomski ukazał się tekst o planach inwestycyjnych gminy Ciepielów na kadencję 2014 - 2018, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu ... więcejMobilny Punkt Informacyjny w Ciepielowie 20.03.2015 budynek Urzędu Gminy

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców gminy Ciepielów. Konsultacje prowadzone będą w dniu 20.03.2015 roku w godz. 9.00 – 14.00 na terenie Urzędu Gminy ... więcej


Biuletyn informacyjny Nasza Gmina
Urząd Gminy w Ciepielowie zaprasza do współpracy przy tworzeniu biuletynu informacyjnego Nasza Gmina. Bezpłatny kwartalnik samorządu gminy Ciepielów ukazuje się od maja 2000 roku w nakładzie 2200 egzemplarzy, aktualnie redagowany jest 64 numer biuletynu. Osoby zainteresowane publikacją artykułów w biuletynie mogą nadesłać materiały mailowo na adres biuletyn@ciepielow.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w terminie do 15 marca br. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Za teksty i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów.


Rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie

Z dniem 04 marca 2015 r. rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie. Zainteresowanych prosimy o złożenie Karty zgłoszenia, którą należy pobrać w budynku przedszkola w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie. Ostateczny termin składania kart: 03 kwiecień 2015 r. ... więcej
Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki!

Już po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki!’’ Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów ... więcej
Biała Szkoła 2015

W dniach 3 – 7 luty 2015 roku uczniowie z Ciepielowa przebywali na Białej Szkole w Beskidzie Sądeckim. W wycieczce uczestniczyło 25 osób z klas 4-6 i troje opiekunów Ania Grandos, Zbigniew Opalski oraz Piotr Nowakowski. Dzięki hojności wielu sponsorów, kilka osób mogło pojechać płacąc mniejszą kwotę ... więcejRealizacja projektu „Nauka drogą do szczęścia” w PSP w Bąkowej

W ramach realizacji projektu „ Nauka drogą do szczęścia” w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej zorganizowano 2 wyjazdy edukacyjne – pierwszy do szkoły ponadgimnazjalnej, a drugi do zakładu pracy. Uczniowie kl. VI pod opieką p. Anny Kozieł i Teresy Miżejewskiej - Aksamit uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku. Uczniów przywitała dyrektor Maria Kosińska, która dokonała obszernej prezentacji placówki. Szkoła posiada tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznany przez MEN ... więcej


VIII Festiwal Produktów Regionalnych

W sobotę 7 lutego 2015 r. w Zwoleniu już po raz siódmy odbył się Festiwal Produktów Regionalnych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój". Tegoroczny Festiwal był widowiskiem charakteryzującym polskie tradycje i obyczaje związane z okresem świątecznym. W festiwalu uczestniczyły zespoły oraz Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju tj. Zespół „PO CO CI TO”, gmina Ciepielów; KGW Grzmucin, gmina Gózd; Zespół „Gaworzące Spódnice”, gmina Iłża; Zespół „Bartodziejaki”, gmina Jastrzębia; Zespół „Kobiety Aktywne” ... więcej


Wybory sołeckie

Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Ciepielów nr 12 – 39 z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w miejscowościach położonych na terenie gminy Ciepielów przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w dniach 15 – 27 luty 2015 roku. Terminarz i miejsca przeprowadzenia wyborów ... więcej


XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych ... więcejPrzychodnia SPZOZ w Bąkowej już działa


Od dnia 07.01.2015 roku Filia SPZOZ w Bąkowej czynna będzie 2 razy w tygodniu tj. wtorek i piątek w godzinach 14:30 – 18:00, opiekę lekarską sprawował będzie lek. T. Sidor.
Obniżka podatku od środków transportowych

W związku z dużym zainteresowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie transportu samochodowego, Rada Gminy Ciepielów na wniosek wójta podjęła uchwałę o obniżeniu stawki podatku od środków transportowych o 25%. Od dnia 1 stycznia 2015 roku obniżką dotychczasowych stawek, zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy Ciepielów.


Wyjazd gimnazjalistów do Portu Lotniczego w Radomiu zrealizowany w ramach projektu „W nauce sukces”

W środę 26 listopada 2014 roku w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery grupa gimnazjalistów wzięła udział w wyjeździe o charakterze edukacyjno – dydaktycznym do portu lotniczego położonego zaledwie 45 kilometrów od Ciepielowa. Powszechnie wiadomo, że na radomskim Sadkowie od kilkudziesięciu lat istnieje lotnisko wojskowe, nie wszyscy jednak wiedzą, że już od 2012 roku trwały starania, by lotnisko dostosować do potrzeb cywilnych. Powołanie do życia takiego portu lotniczego ... więcej


Ogłoszenie
Urząd Gminy w Ciepielowie oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie – zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego do pracy w ośrodku zdrowia w Ciepielowie i ośrodku zdrowia w Bąkowej. Oferujemy bardzo dobre, ponad standardowe warunki wynagrodzenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z wójtem gminy telefon 48 3788-080 lub Kierownikiem SPZOZ w Ciepielowie Tadeuszem Rybusem telefon 48-3788-011.Gratulacje
Szanowny Panie Wójcie! W związku z wyborem na zaszczytną funkcję Wójta Gminy, proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym gminy. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej gminnej wspólnoty. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy wybierając Pana i radnych wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic ... więcejCztery lata minęły – osiągniecia ostatniej kadencji

VI kadencja działalności władz samorządowych naszej gminy właśnie dobiega końcowi. Czas na podsumowanie tego, co wspólnie przez ostatnie cztery lat zrobiliśmy dla gminy i jej mieszkańców. Z perspektywy tych czterech mijających lat, trzeba podkreślić, że były to lata spokojnej pracy, kiedy cała Rada Gminy współpracowała z wójtem, rozwiązując wiele spraw zarówno w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury technicznej gminy, a więc budowy dróg, wodociągów, jak i podejmując działania ... więcej


Projekt dla Szkoły Podstawowej w Ciepielowie

Budynek stanowiący siedzibę szkoły podstawowej w Ciepielowie przy ulicy Lekarskiej, oddano do użytku 4 czerwca 1994 r. W początkowych założeniach miał być przeznaczony na cele służby zdrowia, jednakże odstąpienie od budowy nowej szkoły przy ulicy Sandomierskiej, spowodowało zmianę przeznaczenia budynku na cele oświatowe. Szkoła podstawowa zlokalizowana była wówczas w miejscu dzisiejszego gimnazjum. Po utworzeniu gimnazjum w 1999 roku, budynek przy ulicy Lekarskiej przeznaczono w całości szkołę podstawową. W taki sposób stosunkowo niewielki budynek przejął największą liczbę dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w gminie ... więcej


Zasłużeni dla Rolnictwa oraz jubileusz zespołu ludowego Po Co Ci To

22 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z udziałem Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego pana Leszka Ruszczyka. Pana Wicemarszałek przybył do naszej gminy na zaproszenie wójta i Rady Gminy w związku z zaplanowanymi uroczystościami wręczenia rolnikom z terenu gminy odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z okazji jubileuszu 30-lecia działalności zespołu ludowego „Po Co Ci To ?”... więcej


Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś

Dnia 24 października 2014 r. w scenerii przedstawiającej wnętrze wiejskiej chaty, odbył się Gminny Przegląd Twórczości Regionalnej ,,Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Jak co roku organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a funkcje koordynatorów pełniły niezmiennie panie: Małgorzata Rusinowska i Ewa Sulima. Honorowy patronat nad przeglądem sprawował Wójt Gminy Ciepielów - pan Artur Szewczyk. Punktualnie o godz. 9.00 uroczystego otwarcia dokonała pani Dyrektor Elżbieta Giemza, która powitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów oraz przybliżyła zgromadzonym cele uroczystości ... więcej


Widoczny na drodze

Podczas inauguracji kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze” na terenie gminy Ciepielów zapoczątkowana została akcja promująca noszenie elementów odblaskowych. Akcja ta związana jest ze zmianą przepisów ruchu drogowego, które od 31 sierpnia wprowadziły konieczność noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym. Do tej pory taki obowiązek miały jedynie dzieci poniżej 15 roku życia. Policjanci i eksperci zgodnie podkreślają, że po zmroku pieszego z odblaskiem kierowca zauważy nawet pięć razy szybciej niż nieoznaczonego. Osoba poruszająca się po zmroku poboczem nieoświetlonej drogi jest praktycznie niewidoczna ... więcej


Złote gody

50 lat temu na ślubnym kobiercu stanęło na pewno wiele par. Składały sobie przysięgę małżeńską, miały wiele planów i nadziei. Do dziś pamiętają słowa z 1. Listu do Koryntian: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje ... więcej


Można się będzie budować

Dobiegają do końca prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów, oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dotyczą wybranych części planu zagospodarowani przestrzennego gminy ( nie dokonujemy bowiem zmiany całego planu) i dotyczą wniosków złożonych przez mieszkańców gminy z prośbą o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów - uchwalonego w dniu 29 kwietnia 2004 roku, w związku z ich decyzją o budowie na terenie gminy Ciepielów domu mieszkalnego, lub zalesienia posiadanych niektórych nieruchomości ... więcej


Gdzie głosujemy

W związku ze zmianami dokonanymi przez Radę Gminy w Ciepielowie w zakresie lokalizacji siedzib komisji wyborczych, a co za tym idzie miejscem oddawania głosów w wyborach przez mieszkańców, za pośrednictwem biuletynu przekazujemy Państwu informację w tej sprawie. Problem zmiany lokalizacji miejsca głosowania, wystąpił już przy ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014r mieszkańcy Wielgiego, Borowca i Marianek oddadzą głosy w nowej siedzibie obwodowej komisji wyborczych w Domu Ludowym w Wielgiem. Lokale z innych miejscowości z terenu gminy Ciepielów pozostały bez zmian ... więcej


Usuwanie azbestu

W związku z rozstrzygnięciem konkursu AZBEST 2014 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Urząd Gminy w Ciepielowie podpisał porozumienie z Ministerstwem Gospodarki, dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na podstawie porozumienia Ministerstwo przekazało Gminie dotację celową w wysokości 12 800 zł na zrealizowaniu zadania „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciepielów”. Wkład własny gminy wynosi 3 200 zł. Na realizację inwentaryzacji zawarto umowę z firmą Meritum Competence w Warszawie. Umowa obejmowała między innymi: przeprowadzenie inwentaryzacji ... więcej


30 lecie OSW w Hucie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie służy dzieciom i młodzieży już 30 lat. Z tej jedynej tego typu placówki na terenie powiatu lipskiego, korzystają także najmłodsi mieszkańcy gminy Ciepielów. 19 września br. OSW w Hucie obchodził jubileusz. Placówce nadano sztandar, a w uroczystościach jubileuszowych uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Gminę Ciepielów reprezentował wójt Artur Szewczyk oraz dyrektor PSP w Bakowej Anna Kozieł, której placówka ściśle współpracuje z ośrodkiem ... więcej


Gimnazjaliści w fabryce broni

W sobotę 25 października w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery grupa gimnazjalistów wzięła udział w wyjeździe o charakterze edukacyjno–dydaktycznym do radomskiej Fabryki Broni „Łucznik”. Celem wyjazdu było zwiedzanie Fabryki Broni, prezentacja najnowocześniejszej w Europie linii produkcyjnej a także zapoznanie uczniów z wybranymi stanowiskami pracy. Jest to zakład pracy w którym obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony tajemnicy technologicznej. Na terenie fabryki obowiązuje całkowity zakaz fotografowania. Zwiedzanie przez uczniów tego wyjątkowego zakładu było możliwe tylko w ramach Dni Otwartych Fabryki Broni ... więcej


VIII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W dniach 9 - 10 października oraz 16 i 17 października 2014 roku odbył się VIII rajd Związku Gmina nad Iłżanką. W dniu 9 października w czasie pierwszej część VIII Rajdu „Po Szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką” nastąpiła jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. Na starcie uczestników rajdu przywitali ... więcej


Od przypadku do wypadku !

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków. Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób ... więcej


Zaproszenie - VIII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W czwartek 9 października 2014 r. w Ciepielowie odbędzie się jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął honorowym patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. Kampania zorganizowana zostanie przy okazji VIII Rajdu Rowerowego szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką. Inauguracja rozpocznie się o godz. 12:00 w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


Obchody 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie - fotorelacja
 

Dnia 14 września 2014 roku w Dąbrowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej
Ogłoszenie

Urząd Gminy w Ciepielowie informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych powstałych wskutek gwałtownych opadów deszczu w miesiącu lipcu i sierpniu w bieżącym roku o zgłaszanie się do sołtysów swojej miejscowości lub do Urzędu Gminy w Ciepielowie (pok. Nr 4) z informacją o wysokości powstałych szkód w gospodarstwie rolnym. Na podstawie zebranych informacji Wójt Gminy Ciepielów wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Terenowej Komisji do szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ... więcej


Zaproszenie - Obchody 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie, 14.09.2014

Wójt Gminy Ciepielów oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie zaprasza na uroczystość uczczenia pamięci poległych, która odbędzie się 14 września 2014 roku przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. Program uroczystości: 11.50 Zbiórka na placu przed pomnikiem na Dąbrowie. 11.55 Apel poległych. 12.00 Uroczysta polowa Msza Św. 13.10 Przemówienie okolicznościowe wójta gminy. 13.30 Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. 13.50 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku oraz Walk B. Ch. 14.40 Spotkanie koleżeńskie, żołnierska grochówka ... więcej


Zawody wędkarskie z LGD z Wielgiem

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu w dniu 7 września 2014 organizuje zawody wędkarskie na terenie stawów pana Krzysztofa Siwca w Wielgiem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu oraz do zapoznania się z poniższym Regulaminem zawodów ... więcejZaproszenie na czterdziestą czwartą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ. 5. Informacja wójta gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku. ... więcej


Budowa przydomowych oczyszczalni

Po uchwaleniu w ubiegłym roku Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 2013-2020, w tym roku nasza gmina przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski, a następnie zostały dla nich wykonane projekty techniczne. W styczniu 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie unijne ... więcej


Drogi w Wólce Dąbrowskiej i Świesielicach „Ławki” wybudowane

Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II, odcinek o długości 950 mb. Łączny koszt budowy drogi, która jest już drugim odcinkiem budowanym w tej kadencji w Wólce Dąbrowskiej, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 202 000 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Etap I budowy drogi o długości 1150 mb wykonano w roku 2012 za kwotę 223 155,87 zł Zakres robót etapu II obejmował ... więcej


Wywiad z wójtem gminy Ciepielów w Magazynie Samorządowym Gmina

W czerwcowym wydaniu Magazynu Samorządowego Gmina w cyklu wywiadów Poczet Wójtów Polskich ukazała się rozmowa redaktor Anny Cebuli z Arturem Szewczykiem wójtem Gminy Ciepielów, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu ... więcej


Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Partyzantów i ul. Polnej w Ciepielowie

Dwie ulice w Ciepielowie mają już nową nawierzchnię asfaltową, na ulicy Partyzantów i Polnej ułożono w sumie 540 mb nowego asfaltu, koszt inwestycji wyniósł 121 500 zł. Na budowę ulicy Polnej w Ciepielowie złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 643,87 zł. Całkowity koszt budowy drogi z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim ... więcej


Nowe odcinki dróg w Bąkowej "Pod lasem" i "koło stawu"

Zakończyła się budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Bąkowa. W sumie wykonano 1550 mb nowych dróg asfaltowych wraz z poboczami z kruszywa. Łączny koszt inwestycji drogowych w Bąkowej wyniósł 306 000 zł. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa "koło stawu". Odcinek o długości 300 mb, w przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia oferując cenę 60 402,96 zł ... więcej


Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Łaziska "Stara Wieś - Remiza OSP"

Droga w Łaziskach została wybudowana na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach i oczywiście jako droga dojazdowa do okolicznych gospodarstw domowych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach „Dworek Uroczysko”. Dodatkowo przed remizą OSP wybudowany został parking dla samochodów. W sumie wykonano 450 mb nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i poboczami z kruszywa. Łączny koszt budowy drogi i parkingu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 91 000 zł ... więcej


Pasieki – najdłuższa nowo wybudowana droga

Najdłuższą i jednocześnie najdroższą drogą, którą w tym roku wybudowaliśmy jest pierwszy etap drogi przez wieś Pasieki. Początkowo gmina zamierzała wybudować odcinek drogi o długości 1,7 km, niestety oferty złożone na pierwszy przetarg ogłoszony na to zadanie grubo przewyższały możliwości finansowe określone w budżecie gminy. Podjęto decyzję o zmniejszeniu budowanego odcinka. Ostatecznie w wyniku kolejnego przetargu, wybudowano odcinek o długości 1,5 km. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 285 252,25 zł ... więcej


Droga na „Żabiance”

Droga na „Żabiance”, to odcinek łączący miejscowość Stary Ciepielów z Rekówką. Pierwszy etap tej drogi o długości 1200mb. wykonaliśmy na początku czerwca br. Drugi odcinek, który planujemy do realizacji w przyszłej kadencji będzie stanowił połączenie Rekówki z Kawęczynem ( w tym samym ciągu drogi gminnej). Pierwszy etap budowy drogi zakończył się łącznym wydatkowaniem 257 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma ... więcej


10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ – CO OSIĄGNĘLIŚMY?

To już 10 lat! 1 maja 2004r. Polska oficjalnie wstąpiła do struktur Unii Europejskiej. Czy te wszystkie lata przynależności do Wspólnoty rzeczywiście zmieniły coś w życiu Polaków, czy zmieniły coś w życiu mieszkańców naszej Gminy? W związku z dziesiątą rocznicą w środkach masowego przekazu podsumowań nie ma końca. Trudno jest jednak ocenić wszystkie dobre i złe strony naszej akcesji z Unią Europejską. Niewątpliwie największą korzyścią, jaką osiągnęliśmy jako Polacy to otwarcie granic i rynków pracy na terenie Wspólnoty. Niestety otwarcie granic i rynków pracy dla Polaków spowodowało bardzo dużą emigrację zarobkową. Plusem jest jednak to, że pracując poza granicami kraju, pieniądze tam zarobione wydajemy w Polsce, co w dużym stopniu nakręca naszą gospodarkę ... więcej


poprzednie artykuły